Thanh Diep

Xu hướng tiên phong thời đại dịch – sự kiện trực tuyến (Virtual event), hiểu đúng – làm thành công

Bối cảnh đại dịch Covid xuất hiện từ đầu năm 2020 đến nay đã mở ra một xu hướng mới trong ngành tổ chức sự kiện – virtual event hay còn được gọi là sự kiện trực tuyến. Đây được …

Xu hướng tiên phong thời đại dịch – sự kiện trực tuyến (Virtual event), hiểu đúng – làm thành công Đọc thêm »

Scroll to Top