Khơi nguồn sáng tạo- Chuyện tưởng DỄ nhưng không DỄ

Từ Brand team xuống tới Agency, làm sao để hiện thực hoá những ý tưởng? Đây luôn là nỗi trăn trở hàng đầu đã tồn tại hàng thế kỷ nay của ngành Marketing. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu …

Khơi nguồn sáng tạo- Chuyện tưởng DỄ nhưng không DỄ Đọc thêm »